Image 2 Image 3 Image 4
LUXIT4you s.r.o. - Neumannova 264/46, 602 00 Brno

[ Kontakty ] [ Dokumenty a certifikáty ]

Neumannova 264/46
602 00 Brno
[ mapa ]

IČ: 29261333, DIČ: CZ29261333

e-mail: info@luxit4you.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68975 [ obchodní rejstřík ]

Facility management

Je služba vhodná pro firmy, které chtějí veškeré podpůrné procesy, mimo hlavní okruh podnikání, zabezpečovat  nákupem externích služeb. Nabízené řešení naší společností  umožňuje zrušení systemizovaných míst nevýrobních činností, a tím zefektivnění činností ve společnosti,  zprůhlednění servisních činností a v důsledku snížení nákladů a zvýšení zisku. Komunikace zákazníka je při běžných činnostech pouze přes osobu zodpovědnou za zajištění všech činností – manažera projektu. Toto vede k zjednodušení komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem služeb.

Úkolem naší společnosti je neustálá optimalizace údržby objektů a snižování nákladů. Je pouze na objednateli, jaké služby u naší společnosti objedná.

Zajišťujeme správu průmyslových areálů, bytových i rodinných domů.

V rámci těchto služeb zajišťujeme:

 • vedení účetnictví
 • sledování záručních lhůt
 • pasportizace objektů
 • zajišťování odpadového hospodářství, BOZP a PO
 • zajištění tlakových zkoušek, revizí apod.
 • zajištění činnosti energetika
 • běžnou údržbu, opravy i investice ve stavebních objektech
 • údržbu a opravy strojního zařízení
 • obsluhu vyhrazených zařízení – kotelny, výtahy apod.
 • přebírky a přejímky objektů
 • kompletní úklid objektů i areálů
 • údržbu zeleně